FOTOSTUDIJAS ĪRE / Аренда фотостудии

  1. solis Izvēlies īres ilgumu. / Шаг 1 Выберите срок аренды.

Fotostudijas īre (1h) Аренда фотостудии (1 час) - 20 Eur

Rezervējot fotostudiju, Jums tiks nosūtīts avansa rēķins 5 Eur apmērā. Rēķins jāapmaksā 24h laikā, rezervācija tiek apstiprināta tikai pēc šī rēķina apmaksas, ja neapmaksājat rēķinu, Jūsu rezervācija tiek atcelta. Atlikušo summu var samaksāt īres dienā fotostudijā. Jūs varat pārcelt rezervācijas datumu bez soda naudas, bridinot par pārcelšanu ne mazāk kā 48h iepriekš. Par pieraksta atcelšanu vai pārcelšanu mazāk nekā 48h iepriekš, avansa rēķina summa netiek atgriezta. Tas attiecināms arī uz īres laika samazinājumu. Par rezervācijas atcelšanu vai pārcelšanu mazāk nekā 24 st. iepriekš, Jums nosūta reķinu 100% apmērā no atceltā rezervācijas laika.
При бронировании фотостудии вам будет выслан авансовый счет в размере 5 евро. Счет должен быть оплачен в течение 24 часов, бронирование будет подтверждено только после оплаты этого счета, если вы не оплатите счет, ваш заказ будет отменен. Оставшуюся сумму можно оплатить в день аренды в фотостудии. Вы можете перенести дату бронирования без штрафа, предварительно уведомив об этом как минимум за 48 часов. В случае отмены или перевода менее чем за 48 часов, сумма авансового счета не возвращается. Это также относится к сокращению срока аренды. В случае отмены или изменения бронирования менее чем за 24 часа, вам будет выслан счет на сумму 100% от отмененного времени.

1 hour

€ 20,00

Fotostudijas īre (2h) Аренда фотостудии (2 часа) - 30 Eur

Rezervējot fotostudiju, Jums tiks nosūtīts avansa rēķins 10 Eur apmērā. Rēķins jāapmaksā 24h laikā, rezervācija tiek apstiprināta tikai pēc šī rēķina apmaksas, ja neapmaksājat rēķinu, Jūsu rezervācija tiek atcelta. Atlikušo summu var samaksāt īres dienā fotostudijā. Jūs varat pārcelt rezervācijas datumu bez soda naudas, bridinot par pārcelšanu ne mazāk kā 48h iepriekš. Par pieraksta atcelšanu vai pārcelšanu mazāk nekā 48h iepriekš, avansa rēķina summa netiek atgriezta. Tas attiecināms arī uz īres laika samazinājumu. Par rezervācijas atcelšanu vai pārcelšanu mazāk nekā 24 st. iepriekš, Jums nosūta reķinu 100% apmērā no atceltā rezervācijas laika.
При бронировании фотостудии вам будет выслан авансовый счет в размере 10 евро. Счет должен быть оплачен в течение 24 часов, бронирование будет подтверждено только после оплаты этого счета, если вы не оплатите счет, ваш заказ будет отменен. Оставшуюся сумму можно оплатить в день аренды в фотостудии. Вы можете перенести дату бронирования без штрафа, предварительно уведомив об этом как минимум за 48 часов. В случае отмены или перевода менее чем за 48 часов, сумма авансового счета не возвращается. Это также относится к сокращению срока аренды. В случае отмены или изменения бронирования менее чем за 24 часа, вам будет выслан счет на сумму 100% от отмененного времени.

2 hours

€ 30,00

Fotostudijas īre (3h) Аренда фотостудии (3 часа) - 45 Eur

Rezervējot fotostudiju, Jums tiks nosūtīts avansa rēķins 10 Eur apmērā. Rēķins jāapmaksā 24h laikā, rezervācija tiek apstiprināta tikai pēc šī rēķina apmaksas, ja neapmaksājat rēķinu, Jūsu rezervācija tiek atcelta. Atlikušo summu var samaksāt īres dienā fotostudijā. Jūs varat pārcelt rezervācijas datumu bez soda naudas, bridinot par pārcelšanu ne mazāk kā 48h iepriekš. Par pieraksta atcelšanu vai pārcelšanu mazāk nekā 48h iepriekš, avansa rēķina summa netiek atgriezta. Tas attiecināms arī uz īres laika samazinājumu. Par rezervācijas atcelšanu vai pārcelšanu mazāk nekā 24 st. iepriekš, Jums nosūta reķinu 100% apmērā no atceltā rezervācijas laika.
При бронировании фотостудии вам будет выслан авансовый счет в размере 10 евро. Счет должен быть оплачен в течение 24 часов, бронирование будет подтверждено только после оплаты этого счета, если вы не оплатите счет, ваш заказ будет отменен. Оставшуюся сумму можно оплатить в день аренды в фотостудии. Вы можете перенести дату бронирования без штрафа, предварительно уведомив об этом как минимум за 48 часов. В случае отмены или перевода менее чем за 48 часов, сумма авансового счета не возвращается. Это также относится к сокращению срока аренды. В случае отмены или изменения бронирования менее чем за 24 часа, вам будет выслан счет на сумму 100% от отмененного времени.

3 hours

€ 45,00

Fotostudijas īre (4h) Аренда фотостудии (4 часа) - 60 Eur

Rezervējot fotostudiju, Jums tiks nosūtīts avansa rēķins 10 Eur apmērā. Rēķins jāapmaksā 24h laikā, rezervācija tiek apstiprināta tikai pēc šī rēķina apmaksas, ja neapmaksājat rēķinu, Jūsu rezervācija tiek atcelta. Atlikušo summu var samaksāt īres dienā fotostudijā. Jūs varat pārcelt rezervācijas datumu bez soda naudas, bridinot par pārcelšanu ne mazāk kā 48h iepriekš. Par pieraksta atcelšanu vai pārcelšanu mazāk nekā 48h iepriekš, avansa rēķina summa netiek atgriezta. Tas attiecināms arī uz īres laika samazinājumu. Par rezervācijas atcelšanu vai pārcelšanu mazāk nekā 24 st. iepriekš, Jums nosūta reķinu 100% apmērā no atceltā rezervācijas laika.
При бронировании фотостудии вам будет выслан авансовый счет в размере 10 евро. Счет должен быть оплачен в течение 24 часов, бронирование будет подтверждено только после оплаты этого счета, если вы не оплатите счет, ваш заказ будет отменен. Оставшуюся сумму можно оплатить в день аренды в фотостудии. Вы можете перенести дату бронирования без штрафа, предварительно уведомив об этом как минимум за 48 часов. В случае отмены или перевода менее чем за 48 часов, сумма авансового счета не возвращается. Это также относится к сокращению срока аренды. В случае отмены или изменения бронирования менее чем за 24 часа, вам будет выслан счет на сумму 100% от отмененного времени.

4 hours

€ 60,00

YouCanBook.me IconPowered by YouCanBook.me